سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما صاحب ملکی بوده وآن ملک را به اجاره و با قردادن شروطی در قرادا اجاره نموده اید ولی مستاجر شما به بعضی از شروط یا تمام آن عمل نکرده و خواستار بیرون کردن آن مستاجر هستید

با ارائه این دادخواست میوانید قرداد را فسخ کنید

کد محصول product_147
10,000ریال