سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شما صاحب مغازه ای بوده و ملک خود را به شرط شغل معین اجاره داده اید ولی مستاجر آن مغازه را به شغل دیگری اختصاص داده باشد.

با ارائه این دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تغییر شغل می توان قرارداد اجاره را فسخ نمود.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_148
10,000ریال