سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما ملکی(خانه مغازه ...) را اجاره داده اید و در آن خرابی پیدا شده که قابلیت استفاده از آن ممکن نمی باشد.

با ارائه این نمونه دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عیب حادث شده می توان قرداد اجاره را فسخ نموده و به تعمیر ملک رسیدگی کرد تا موجب ضرر جانی و مالی بیشتری نشود.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_150
10,000ریال