سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شما مالک کارخانه ای بوده و یا وکیل شرکتی بوده و توسط نگهبانان مشاهده شده که یکی از کارکنان شرکت به صورت عمدی و با تهدید از قبل کارخانه را به آتش کشیده است و موجب خسارت های شده.

 با این نمون شکایت(آتش کشیدن شرکت) احراق کارخانه دیگری می توان از دست آن کارگر شکایت نمود

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_153
15,000ریال