سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که شما با همسایه ای قبلا چندین مرتبه مشاجره داشته و وی شما را تهدید کرده است و نیز همسایه ها آن فرد را قبل از آتش سوزی محصول شما دیده اند.

این نمونه شکایت (آتش زدن)احراق محصول کشاورزی می تواند حق شما را از آن فرد بگیرد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_154
10,000ریال