سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که با همسایه ای چندین مرتبه مشاجره داشته اید و شما را تهدید  نموده است و در زمان نبودن در منزل ایشان اقدام به آتش کشیدن محل سکونت شما نموده است.

این نمونه شکایت(اتش زدن منزل)احراق محل سکونت دیگری به شما در رسیدن به خسارت وارده و دستگیری فرد متخاصم کمک می کند.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_155
10,000ریال