سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با ارائه این نمونه شکایت اعلام افلاس برای فرار از دین توسط مستدعی ثبت میتوان  تقاضای تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام اعلام افلاس برای فرار از دین به هنگام اجرای حکم گرفت .

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_158
10,000ریال