سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که شما که ساختمانی را به صورت پیش فروش از فردی با سند عادی (قولنامه) خریداری نموده و فروشنده موظف شده تا اقدام به تنظیم سند رسمی پیش‌فروش ساختمان مذکور نماید ولی وی از انجام این عمل سر باز میزند.

ایننمونه شکایت پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان می کند.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_160
10,000ریال