سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که گله داری دام های خود را به سمت تاکستان شما روانه کرده و خسارت زیادی به تاکستان شما رسانده باشد.

این نمونه شکایت تخریب تاکستان خسارات شما را از آن کله دار می گیرد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_161
10,000ریال