سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما ملکی را به اجاره داده و بعد از مدتی ملک خود را تصرف شخص دیگری می بینید و آن فرد مدعی است که ملک را با سند عادی (قول نامه)خریداری کرده و با مشاهده قولنامه متوجه می شویید که مستاجر شما امضای شما را جعل کرده است.

با ارائه این نمونه شکایت جعل امضاء توسط مستاجر و استفاده از آن می توان ملک خود را از تصرف خریدار بیرون آورده و مستاجر را به سزای اعمال خود برسانید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_167
10,000ریال