سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما با فرد دیگری در ملکی شریک بوده و سهم خود را به ایشان اجاره داده تا راه مشروع و عقلایی استفاده کند ولی او در ظاهر به کار قانونی و در باطن یک قمارخانه به راه انداخته است و در ساعت پایان شب مشغول به عمل بد قماربازی می پردازد.

با ارائه این نمونه شکایت ایجاد و دایر کردن قمارخانه می توانید تعقیب و مجازات ایشان رابه اتهام دایر کردن قمارخانه،درخواست کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_168
10,000ریال