سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شخصی از طریق مسدود کردن راه آب به ملک شما باعث شده تا تمام محصول ملک شما خشک و خراب شود

با ارائه این نمونه شکایت خشک کردن محصول دیگری می توان به مقدار خسارت وارده به شما را از آن شخص گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_169
10,000ریال