سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شخصی توسط افرادی به زور سوار ماشین کنند و با حضور اهالی محل آن فرد ربوده شده را آزاد کنند اقدام آن افراد شروع به آدم ربایی می باشد و اگر در این حین شخص دچار آسیب نیز بشود.

با ارائه این نمونه شکایت شروع به آدم ربایی می توان حکم به تعقیب و نیز گرفتن دیه از آن افراد گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_170
10,000ریال