سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما رییس اداره حفاظت محیط هستید و فردی متخاصم را که اقدام به  شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده کرده است را دسگیر نموده اید.

با ارائه این نمونه شکایت شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده می توان حکم به تعقیب و مجازات ایشان به اتهام شکار بدون مجوز حیوانات وحشی حفاظت شده را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

کد محصول product_171
10,000ریال