سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که مامورین انتظامی شما را بازداشت نموده و به بازداشتگاه انداخته و بعد از چند ساعتی شما را آزاد نموده و لیکن متوجه این عمل غیر قانونی مامورین شده و قصد شکایت از این عمل آن ها را دارید و نیز آنان از قبول و شنیدن شکایت شما خودداری می کنند.

با ارائه این نمونه شکایت عدم تحویل گرفتن شکایت شخص محبوس غیرقانونی می توان تعقیب و مجازات ایشان به اتهام عدم استماع شکایت شخصی که به طور غیر قانونی حبس شده است را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_174
10,000ریال