سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که افرادی وارد منزل یا حیاط منزل یا مغازه و هرکجا که ملک شما باشد وارد شوند و با همسایگان یا خود شما آنها را مشاهده کنید و با سر و صدای شما آنان از محل متواری شوند عمل انان شروع به سرقت است.

با ارایه این نمونه شکایت شروع به دزدی (سرقت) می توان خواستار تعقیب و مجازات انان به اتهام شروع به سرقت را گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_176
10,000ریال