سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که چکی در دست دارید و بعلت عدم کافی بودن موجودی گواهی عدم پرداخت گرفته اید  ومتوجه شده اید که بعد از کشیدن چک حساب را خالی کرده یعنی در هنگام کشیدن چک موجودی داشته ولی موقع رفتن به بانک و جهت گرفتن وجه متوجه خالی شدن حساب شده

با ارائه این فرم میتوان به حق حقوق خود رسید

تماس با09395521427 جهت مشاوره و مشکل درخرید

کد محصول product_40
30,000ریال