سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما در مقام خواهان در پرونده ای که فردی چکی را ظهرنویسی(پشت نویسی) کرده و آن چک پاس نشده است باشید .

با ارائه این نمونه متن لایحه مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس می توان تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته با کلیه خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی گرفت.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_303
45,000ریال