سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که در پرونده ای که بر علیه شما به جریان است و شما اصلا اطلاعی یا مخصوصا بی توجهی در خصوص حضور در مراحل رسیدگی کرده اید و یا لایحه ای نفرستاده الان نیز حکم غیابی صادر شده است.

این نمونه متن حقوقی درخواست واخواهی از رای غیابی برای شما مثمر ثمر خواهد بود.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_311
45,000ریال