سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که برای دریافت مهریه مراجعه کرده و شوهر شما حکم به اعسار از پرداخت مهریه گرفته با این نمونه لایحه دفاعیه برای رد ادعای اعسارمهریه (ناتوانی در پرداخت مهریه) می توان ادعای اعسار شوهر سابق خود را رد نموده و مهریه را تمام و کمال و به صورت یکجا دریافت نمایید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_313
45,000ریال