سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که مالک کارگاه و یا شرکتی بوده و فردی مسئول آزمایش دستگاه ها قبل از استفاده بوده واز عمل خویش کوتاهی نموده و موجب خسارت جانی و مالی شده است . با ارائه این نمونه متن شکایت عدم انجام آزمایش دستگاهها قبل از بهره برداری از آن می توان تعقیب و مجازات ایشان به اتهام عدم انجام آزمایش لازم بر روی دستگاه های که آزمایش آنها قبل از بهره برداری ضروری است را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

کد محصول product_319
30,000ریال