سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که محکوم به پرداخت مهریه به صورت ماهیانه سکه شده اید و الان نیز توان پرداخت این مقدار سکه در ماه را ندارید . این نمونه متن دادخواست تعدیل(اضافه کردن) اقساط مهریه به شما پیشنهاد میشود.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_322
10,000ریال