سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

درصورتیکه خوانده در نشانی اعلامی در دادخواست شناخته نشود و یا از آنجا نقل مکان نموده باشد ، خواهان می بایست نشانی دیگری از خوانده را به دادگاه اعلام نماید ، چنانچه خوانده مجهول المکان نباشد و آدرس دیگری از خوانده داشته باشید می بایست آدرس جدید را به دادگاه اعلام نماید که در این صورت می توانید ازنمونه لایحه اعلام نشانی خوانده استفاده نماید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_333
10,000ریال