سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که ملک خود در برابر بدهی به دیگری در قالب عقد رهن واگذار می نمایید و بعد ازپرداخت تمام دیون خود به طرف مقابل ولی ان شخص سند ملک شما که در رهن وی از ازاد نمی کند این شکایت راهگشا است 

کد محصول product_44
30,000ریال