سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در مرحله دادسرا و در پرونده های کیفری که موجب ضرر و زیان به شاکی شده است ، شاکی می تواند تقاضای صدور تأمین خواسته کیفری و توقیف اموال متهم را  بخواهد و اگر این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد ، قرار تأمین خواسته صادر خواهد شد نمونه لایحه درخواست صدور قرار تأمین خواسته در پرونده کیفری می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_338
18,000ریال