سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در پرونده هایی که اجرای آن نیاز به صدور برگ اجرائیه دارد و حکم دادگاه غیابی باشد ، پس از قطعی شدن حکم دادگاه و به منظور اجرای حکم دادگاه می بایست از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای صدور برگ اجرائیه شود ، این نمونه لایحه درخواست صدور اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)، برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_339
18,000ریال