سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که ملکی را خریداری نموده و فروشنده در مهلت معین شده آن ملک را بنام شما نمی کند با ارائه این نمونه لایحه دفاعیه در پرونده اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سندرسمی می توان تقاضای رد دعوای مالک و تقاضای محکومیت نامبره به الزام تنظیم سند رسمی با حضور در دفترخانه اسناد رسمی   اعلام مالکیت را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

 

کد محصول product_342
48,000ریال