سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که در پرونده ای شاکی شما اعلام رضایت نموده و دادگاه قرار وثیقه ای زیاد برای شما تعیین نموده است . با ارائه این نمونه لایحه اعتراض به قرار تامین کیفری وثیقه می توان بدین وسیله به قرار وثیقه صادره اعتراض خود را اعلام و خواستار صدور قرار کفالت رابگیرید.

 

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_345
28,000ریال