سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در مواردی که لازم است دادخواست مسترد شود ، خواهان می بایست تا اولین جلسه رسیدگی ، دادخواست خود را استرداد نماید که در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود ، برای تقاضای استرداد دادخواست این نمونه لایحه استرداد دادخواست (2)  می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_329
10,000ریال