سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که وکیل شما قرارداد وکالت خود را با شما به طور کامل تنظیم ننموده و دارای نقایصی نیز می باشد که موجب ضرر به شما شده است برای دفاع از حق خود این نمونه لایحه سهل انگاری وکیل (در تنظیم قرار داد وکالت با شما) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_350
30,000ریال