سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که متحمل حبس شده اید و یا اینکه مقداری از حبس را تحمل نموده اید و شاکی شما اعلام رضایت نموده است

با ارائه این نمونه لایحه تقدیم رضایت شاکی و گرفتن تخفیف مجازات برای متهم می توان حکم به تخفیف مجازات بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_352
28,000ریال