سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما محکوم به تحمل حبس شده اید و بعضی از شاکی ها رضایت داده و مابقی نداده اند و اکنون بعد از صدور رای آنها نیز رضایت داده اند این نمونه لایحه دفاع از حقوق موکل می تواند تخفیف مجازات حبس شما را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_354
28,000ریال