سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که شما ملکی را خریداری نموده و به کلیه تعهدات خود عمل کرده اید ولی فروشنده حاضر به تسلیم ملک و تنظیم سند رسمی نمی باشد . این نمونه دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي و انتقال پلاك ثبتي به انضمام كليه خسارات قانوني می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_358
10,000ریال