سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که فردی از مورث(کسی که شما از او ارث می برید) شما با داشتن سندی طلبکار بوده و ترکه مرحوم را مهرو موم و توقیف نموده است این نمونه دادخواست رفع مهر و موم ترکه و توافق با طلبکار دارای سند رسمی (شورای حل اختلاف) در رفع مشکل شما می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_359
10,000ریال