سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که در تقسیم مال به جا مانده از مرحوم با یک یا چند نفر از وراث بر سر نحوه تقسیم ترکه دچار مشکل شده و آنان حکم به مهرو موم و توقیفآت اموال گرفته اند و اکنون با یکدیگر سازش نموده اید. این نمونه دادخواست رفع مهرو موم ترکه به دلیل توافق با وراث (شورای حل اختلاف) می تواند مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_363
14,000ریال