سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما کالک خانه یا آپارتمان و یا مغازه ای بوده و فردی به صورت غاصبانه ملک شما را تصرف نموده است. با ارائه این یک نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده می توانید آن غاصب را از ملک خود بیرون کنید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_367
24,000ریال