سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که شما ملکی را از فردی خریداری نموده ولی فروشنده آن ملک را به شما تحویل نمی دهد. با ارائه این یک نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع(ملک خریداری شده) می توانید منافع حاصل از ملک از زمان خرید شما تاکنون را از وی مطالبه و نیز ملک را به شما تسلیم کند.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_368
24,000ریال