سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی مستاجر شما تعدادی از اجاره بهای را نپرداخته و نیز بعد پایان قراداد اجاره حاضر به تخلیه ملک شما نبوده. این یک نمونه دادخواست مطالبه اجور معوق(اجاره عقب مانده) و تخلیه مورد اجاره به علت انقضاء مدت می تواند مستاجر را مجبور به پرداخت اجاره بهای معوقه و نیز حکم به تخلیه ملک خود را بگیرد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_370
24,000ریال