سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که مستاجر شما از دادن اجاره بها خودداری می کند و جند ماه اجاره نداده . با ارائه یک نمونه دادخواست مطالبه اجور معوق ( اجاره عقب مانده ) می توانید حکم به پرداخت اجاره بهای عقب افتاده را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_371
45,000ریال