سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که وکالتی به شما داده شده و طرف مقابل شما تعهد نموده که از حق عزی استفاده نکند ولی ایشان شما را منعزل نموده است و خسارتی به رسیده است. این یک نمونه دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان از طرف وکیل به خاطر عزل می تواتد برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_372
24,000ریال