سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شما وکالتی به شخصی داده وآن فرد از اختیارات خود فرا تر رفته و موجب خسارات شده. این یک نمونه دادخواست مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از تجاوز وکیل از اختیارات می تواند در 1- مطالبه خسارت 2- دستور موقت 3-پرداخت کلیه خسارات قانونی مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_373
24,000ریال