سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که شوهر شما بدون دلیل شرعی و قانونی ازدادن خرجی به شما خودداری می کند و نیز می خواهید که نفقه شما را دادگاه معین کند. این یک نمونه دادخواست مطالبه خرجی(نفقه) معوقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_375
24,000ریال