سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که از شخصی طلبکار بوده و آن فرد حاضر به پرداخت طلب نمی باشد این یک نمونه دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) 1- تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ .............. 2- صدور قرار تامین خواسته 3- پرداخت کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی به شما کمک کند.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_376
24,000ریال