سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی از شخصی به موجب برات طلبکار بوده و درخواست نیز داده اید . این یک نمونه دادخواست مطالبه وجه برات با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف) می تواند در گرفتن 1-مطالبه وجه برات 2- خسارت تاخیر تادیه 3-تامین خواسته 4-پرداخت کلیه خسارات قانونی مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_377
24,000ریال