سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورتی که در معامله ای شما خریدار بوده اید و تمام مبلغ معامله را پرداخته و بعد از آن متوجه می شوید که مورد معامله مال شخص دیگری بوده و فروشنده حق گرفتن مبلغ معامله نداشته . با ارائه این دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده_موضوع معامله مستحق للغیر(شورای حل اختلاف) 1-  مطالبه وجه ثمن معامله 2- پرداخت هزینه های جاری قرارداد 3- تامین خواسته  4 - پرداخت کلیه خسارات قانونی را بگیرید.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_378
24,000ریال