سبد خرید

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

در صورتی که دارای حق ارتفاقی(حق المجرا حق العبور...) نسبت به ملکی بوده ولی صاحب آن ملک نمی گذارد که شما از حق خود استفاده کنید. این یک نمونه شکایت ممانعت از حق می تواند برای شما مثمر ثمر باشد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_384
24,000ریال