سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که مهریه همسر شما سکه بوده و نیز خانم شما باکره بوده و توان پرداخت مهریه را ندارید. فرم نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه با فرض باکره بودن زوجه میتواند حکم به تقسیط مهریه را بگیرد.

اشــتـــراک گــــذاری

کد محصول product_53
30,000ریال