سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی ملکی خریداری نموده اید ودر مبایعه نامه ذکر ننموده اید که ان ملک با انتقال رسمی به ملکیت شما در بیاید و با توجه به ارسال اظهارنامه ولی آن شخص حاضر به انتقال رسمی نمی باشد این فرم به شما پیشنهادمی شود 

کد محصول product_59
30,000ریال