سبد خرید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگانمی که ساختمانی را خریداری نموده اید وتمام ثمن(پول) معامله را پرداخت نموده اید و طرف مقابل ملزم به پرداخت بدهی خود در برابر شما باشد ولی وی به تعهد خود عمل نمیکند 

کد محصول product_66
10,000ریال