سبد خرید

آزمون دکتری (نیمه مترمرکز)سال 98 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

راهنمای دانلود فایل

آزمون دکتری (نیمه مترمرکز)سال 98 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را می توانید از اینجا دانلود نمایید

 

20,000ریال
کد محصول product_sh117

آزمون دکتری سال 98 رشته حقوق عمومی

راهنمای دانلود فایل

این بسته فقط مخصوص کسانی هست که قصد به دست آوردن رتبه بالا می باشد

20,000ریال
کد محصول product_sh116

سوالات و پاسخ تشریحی درس حقوق تجارت قضاوت 95

راهنمای دانلود فایل

این بسته دارای سوالات و جواب تشریحی می باشد

10,000ریال
کد محصول product_sh115

سوالات و پاسخ تشریحی جزای عمومی قضاوت 95

راهنمای دانلود فایل

تشریح سوالات حقوق جزای عمومی آزمون قضاوت 95

15,000ریال
کد محصول product_sh114

سوالات و پاسخ تشریحی جزای اختصاصی قضاوت 95

راهنمای دانلود فایل

این بسته دارای سوالات تستی به همراه جواب تشریحی میباشد

10,000ریال
کد محصول product_sh113

سوالات و پاسخ تشریحی آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی قضاوت 95

راهنمای دانلود فایل

این بسته مشتمل برسوالات تستی در آیین دادرسی مدنی سال 95 به همراه پاسخ تشریحی

25,000ریال
کد محصول product_sh112

سوالات و پاسخ تشریحی آیین دادرسی کیفری قضاوت 95

راهنمای دانلود فایل

این بسته به صورت تشریحی و کامل به سوالات درس آ د ک آزمون قضاول 95 پرداخته است

20,000ریال
کد محصول product_sh111

آزمون دکتری سال 98رشته جزا و جرم شناسی

راهنمای دانلود فایل

این بسته مخصوص آزمون دکتری در رشته جزا و جرم شناسی می باشد

50,000ریال
کد محصول product_sh106

یک عدد تست حقوق جزا به همراه پاسخ تشریحی

راهنمای دانلود فایل

این یک عدد تست دارای 8گزینه جواب بوده وبه توضیح تمام حالات ممکن در قتل پرداخته است

15,000ریال
کد محصول product_sh104

آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل سال98

راهنمای دانلود فایل

این بسته دارای سوالات تستی به همراه پاسخنامه می باشد

30,000ریال
کد محصول product_sh102

نمونه سوالات تستی به همراه جواب درس آیین دادرسی مدنی قضاوت 97

راهنمای دانلود فایل

آیین دادرسی و اجراي احکام مدنی آزمون قضاوت 97 با پاسخهاي دکتر محمدمهدي توکلی

15,000ریال
کد محصول product_sh99

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال97 به همراه پاسخ نامه

با خرید این بسته خود را محک زده وبا آمادگی بیشتری در کلیه آزمون های حقوقی پیشه رو به جنگ با سوالات و پاسخنامه بپردازید موفق باشید

30,000ریال
کد محصول product_sh97

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال96 به همراه پاسخ نامه

این بسته بسیار مفید برای آزمون مرکز مشاوران و قضاوت وکالت بوده وبا با مطالعه از این قبیل بسته ها می توانید خود را آماده برای آزمون کنید

30,000ریال
کد محصول product_sh96

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال95 به همراه پاسخ نامه

این بسته بسیار مفید برای آزمون وکالت قضاوت و ارشد می باشد و مطالعه آن به شما پیشنهاد می شود

30,000ریال
کد محصول product_sh95

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال94به همراه پاسخ نامه

راهنمای دانلود فایل

این بسته بسیار مفید برای آزمون وکالت قضاوت و ارشد می باشد و مطالعه آن به شما پیشنهاد می شود

 

30,000ریال
کد محصول product_sh94

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 93به همراه پاسخ نامه

راهنمای دانلود فایل

این بسته بسیار مفید برای آزمون وکالت قضاوت و ارشد می باشد و مطالعه آن به شما پیشنهاد می شود

30,000ریال
کد محصول product_sh93

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 92به همراه پاسخ نامه

راهنمای دانلود فایل

این بسته بسیار مفید برای آزمون وکالت مرکز مشاوران قضاوت و ارشد می باشد و مطالعه آن به شما پیشنهاد می شود

30,000ریال
کد محصول product_sh92

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 91به همراه پاسخ نامه

راهنمای دانلود فایل

با مطالعه این قبیل بسته ها دیگر نیازی به خواندن و نکته برداری از کتاب ها نمی باشد موفق باشید

30,000ریال
کد محصول product_sh91

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90به همراه پاسخ نامه

راهنمای دانلود فایل

این بسته بسیار مفید برای آزمون وکالت قضاوت و ارشد می باشد و مطالعه آن به شما پیشنهاد می شود

30,000ریال
کد محصول product_sh90

نمونه سوالات آزمون سردفتری ویزه بانوان اسناد رسمی سال 87

30,000ریال
کد محصول product_sh87

نمونه سوالات آزمون سردفتری اسناد رسمی سال86

راهنمای دانلود فایل

این بسته به همراه دیگر بسته ها از این قبیل به همره پاسخنامه بوده و مناسب آزمون سردفتری می باشد

30,000ریال
کد محصول product_sh86

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 83

راهنمای دانلود فایل

این بسته به همراه دیگر بسته ها از این قبیل به همراه پاسخنامه بوده و مناسب آزمون سردفتری می باشد

30,000ریال
کد محصول product_sh83

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 82

راهنمای دانلود فایل

این بسته به همراه دیگر بسته ها از این قبیل به همره پاسخنامه بوده و مناسب آزمون سردفتری می باشد

30,000ریال
کد محصول product_sh82

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 81

راهنمای دانلود فایل

این بسته به همراه دیگر بسته ها از این قبیل به همراه پاسخنامه بوده و مناسب آزمون سردفتری می باشد

30,000ریال
کد محصول product_sh81

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 80

راهنمای دانلود فایل

این بسته به همراه دیگر بسته ها از این قبیل به همراه پاسخنامه بوده و مناسب آزمون سردفتری می باشد

30,000ریال
کد محصول product_sh80

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 79

30,000ریال
کد محصول product_sh79

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 78

30,000ریال
کد محصول product_sh78

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 77

30,000ریال
کد محصول product_sh77

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 76

راهنمای دانلود فایل

این بسته دارای کلید کلیه سواالات بوده وبسیار مفید برای محک زدن خود برای آزمون سردفتری می باشد

30,000ریال
کد محصول product_sh76

آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 74

20,000ریال
کد محصول product_sh74

تست از قانون مجازات اسلامی از ماده 1تا 216

راهنمای دانلود فایل

این مجموعه از متون قانون به صورت جامع و کامل تست طرح ریزی شده و بسیار مفید برای آزمون قضاوت که هم ضریب 3 و در تمامی دور های از آزمون بیشتر سوالات از قانون طرح ریزی شده

20,000ریال
کد محصول product_sh67

نمونه تست های از قانون مجازات اسلامی از ماده ۲۱۶ تا ۵۴۸

راهنمای دانلود فایل

این مجموعه از متون قانون به صورت جامع و کامل تست طرح ریزی شده و بسیار مفید برای آزمون قضاوت که هم ضریب 3 و در

تمامی دور های از آزمون بیشتر سوالات از قانون طرح ریزی شده

10,000ریال
کد محصول product_sh66

نمونه سوالات حقوق تجارت 3 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه

راهنمای دانلود فایل

 نمونه سوالات حقوق تجارت 3 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه از سال 83 تا 93

15,000ریال
کد محصول product_sh65

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی3 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه

راهنمای دانلود فایل

این بسته شامل نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی3 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه از سال 87 تا 97 می باشد

15,000ریال
کد محصول product_sh63

نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی 2 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه

راهنمای دانلود فایل

این بسته شامل نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی 2 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه از سال 87 تا 97 می باشد

15,000ریال
کد محصول product_sh62

نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری1 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه

راهنمای دانلود فایل

این بسته شامل نمونه سوالات درس  آیین دادرسی کیفری1 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه از سال 87 تا 97 می باشد

15,000ریال
کد محصول product_sh61

نمونه سوالات آیین دادرسی کیفری2 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه

راهنمای دانلود فایل

نمونه سوالات درس آیین دادرسی کیفری2 مخصوص پیام نور به همراه پاسخنامه از سال 87 تا 96 می باشد

15,000ریال
کد محصول product_sh60

نمونه سوالات تستی درس آیین دادرسی کیفری به همراه پاسخ تشریحی

راهنمای دانلود فایل

این بسته دارای 274 تست از تمام مباحث کتاب بوده و به همراه پاسخ تشریحی می باشد و دیگر نیاز به خواندن کتاب ها با حجم بالا نمی باشد مناسب جهت آزمونهای حقوقی وکالت قضاوت سردفتری و ارشد می باشد

30,000ریال
کد محصول product_sh59

سئوالات زبان و ادبیــــات و فارسی به همراه پاسخ نامه

راهنمای دانلود فایل

این بسته شامل 250 تست و به همراه پاسخنامه می باشد و مناسب برای آزمون سردفتری و کنکور سراسری می باشد

25,000ریال
کد محصول product_sh45

240 تست آیین دادرسی مدنی(آ.د.م )به همراه پاسخ تشریحی

راهنمای دانلود فایل

همانطور که می دانید درس آ.د.م در بعضی ازآزمون ها دارای ضریب 3 و 2 می باشد به همین جهت با مطالعه این تست ها

خود را در این درس محک بزنید

25,000ریال
کد محصول product_sh43

سوال تستی و جواب تشریحی حقوق تجارت ازمون قضاوت 97

راهنمای دانلود فایل

سوال تستی و جواب تشریحی  حقوق تجارت ازمون قضاوت 97 این بسته دارای جواب تشریحی بوده تا مطالب آن در ذهن شما بهتر بماند

10,000ریال
کد محصول product_sh37

ســـــوالات اطلاعــــات سیاســــی، اجتمـــاعی و مبانی قانونی

راهنمای دانلود فایل

ســـــوالات اطلاعــــات سیاســــی، اجتمـــاعی و مبانی قانونی این بسته مناسب جهت آزمون های استخدامی می باشد

20,000ریال
کد محصول product_sh33

نمونه سوالات آزمون سردفتري اسناد رسمی به همراه پاسخنامه

راهنمای دانلود فایل

نمونه سوالات آزمون سردفتري اسناد رسمی به همراه پاسخنامه این بسته خیلی کوتاه بوده و مفید در روزهای واپسین آزمون می باشد

10,000ریال
کد محصول product_sh22

نمونه سوالات درس ایین دادرسی مدنی وکالت سردفتری و قضاوت

راهنمای دانلود فایل

نمونه سوالات درس حقوق  آیین دادرسی مدنی تمامی سال های دور تا اکتون موجود در این بسته می باشد

 

25,000ریال
کد محصول product_sh20

نمونه سوال تستی دروس آ د ک پیام نو از سال 87تا 95

راهنمای دانلود فایل

این بسته مخصوص دانشجویان پیام نور می باشد و شامل درس آ د ک 1 رشته حقوق و جرم و جزا و جرم شناسی می باشد

10,000ریال
کد محصول product_sh19

نمونه سوالات تستی باپاسخنامه درس متون حقوقی1 ویژه پیام نور

راهنمای دانلود فایل

نمونه سوالات تستی به همراه پاسخنامه درس متون حقوقی1 ویژه پیام نور از سال 83 تا 94

20,000ریال
کد محصول product_sh18

نمونه سوالات آزمون سر دفتری اسناد رسمی به همراه پاسخنامه

راهنمای دانلود فایل

نمونه سوالات جزئی آزمون سر دفتری اسناد رسمی به همراه پاسخنامه با این بسته به صورت جزئی با نمونه سوالات آشنا خواهید شد

10,000ریال
کد محصول product_sh17

مجموعه تست حقوق مدنی 1 2 3 4 5 6 7 8

راهنمای دانلود فایل

مجموعه تست مدنی 1 2 3 4 5 6 7 8 به همراه پاسخ و جواب این بسته برای کلیه آزمون حقوقی پیشنهاد می شود

20,000ریال
کد محصول product_sh11

نمونه سوالات سر دفتری ازدواج و طلاق به همراه پاسخنامه

راهنمای دانلود فایل

نمونه سوالات سر دفتری ازدواج و طلاق به همراه پاسخنامه مناسب جهت ازمون سر دفتری موفق باشید

10,000ریال
کد محصول product_sh5

نمونه سوالات متون حقوقی 1-حقوق خصوصی ویژه پیام نور

راهنمای دانلود فایل

نمونه سوالات متون حقوقی 1- حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی پیام نور به همراه پاسخنامه

30,000ریال
کد محصول product_sh4

نمونه سوالات متون حقوقی 2-حقوق جزایی پیام نور

راهنمای دانلود فایل

نمونه سوالات متون حقوقی 2 جزایی در مقطع کارشناسی مخصوص پیام نور

20,000ریال
کد محصول product_sh3

نمونه سوالات متون حقوقی 3-حقوق عمومی پیام نور

راهنمای دانلود فایل

این نمونه سوالات متون حقوقی برای مقطع کارشناسی پیام نور بسیار مفید می باشد

10,000ریال
کد محصول product_sh2

آیین نامه میانجیگری در امور کیفری

راهنمای دانلود فایل

مطالعه این مطلب جهت شرکت در ازمون میانجیگری بسیار مفید می باشد

20,000ریال
کد محصول product_64